FGM Fluor Care

fluor-care-_23.04.2015_3c6985f.jpg
Flor Jel

Asidülated Fosfat formül %1.23 Florid iyon içerir. Köpük formunda olmasından dolayı hastanın yutma ihtimali azalmaktadır. Flor jellerinden sekiz kat daha fazla flor salgılar. Kolay uygulama imkânı dişlerle 1 dakika temas etmesi yeterli. Çeşitli tat seçenekleri mevcut. Çilek, çikolata, tutti frutti.